Ajour regnskab

Erhvervsstyrelsen sender løbende vejledninger ud til fortolkning af de seneste ændringer til årsregnskabsloven. Hvordan er ændringerne implementeret i praksis? Har du styr på alle aktuelle forhold? Hvor ses fejlene i praksis?

Dette kursus fokuserer detaljeret på aktuelle forhold vedrørende årsregnskabsloven, så du efter kurset er klædt på til at udarbejde korrekte årsrapporter for 2023 og forklare kunderne og medarbejdere reglerne i detaljer. Valget af de enkelte områder vil bero på aktualiteten omkring kursustidspunktet.

Du får et overblik over årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse B og udvalgte områder for regnskabsklasse C, herunder bl.a.:

• • Korrekt klassifikation
• • Korrekt værdiansættelse
• • Op- og nedskrivninger
• • Notekrav
• • Begrebet ”Kapitalinteresser” sammenholdt med relaterede begreber
• • Ledelsesberetningen
• • Låneomlægninger
• • Gæld – amortiseret kostpris
• • Indfrielse af renteswap
• • Regnskabsmæssig vurdering af going concern
• • Usikkerhed i forbindelse med indregning og måling

Herudover gennemgår vi kort den nye bogføringslov og implementeringen heraf, samt konkrete aktuelle regnskabsmæssige fokusområder på baggrund af seneste bemærkninger fra Erhvervsstyrelsen m.fl.

Kursusdato

26.10.2023
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Underviser
Kim Wegener
Målgruppe
Alle
Pris
kr. 2.500 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Anden relevant info: 
7,5 timer

Underviser

Kim Wegener

Har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet, forfatter til bogen ”God regnskabspraksis i landbruget” og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross