Aktuel moms

Programpunkter på heldagskursus om aktuel moms og andre afgifter:

 1. Gennemgang af lovændringer, væsentlige ændringer af praksis mv.
 2. Fast ejendom - brush up med seneste udvikling i praksis, herunder:
  1. KPC-dommen
  2. Udtagningsmoms ved ændret hensigt
 3. Overdragelse af virksomhed – gennemgang af udvalgte cases
 4. Gennemgang af relevante enkeltafgørelser
 5. Handel med udlandet:
  1. Brexit
  2. Opsamling på ændringer i øvrige lande som følge af Covid-19
  3. Udvalgte problemstillinger
 6. Energiafgifter
  1. Overblik
  2. Styresignal giver mulighed for at undlade måling
  3. Øvrige ændringer

Godkendt efteruddannelse
Anden relevant lovgivning og faglige standarder 7,5 time

Kursusdato

17.11.2020
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 04:30
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Målgruppe
Godkendte revisorer og ledende medarbejdere, der har kendskab til revisionsprocessen.
Underviser
Pris
0
Kursustæller
Anden relevant info: 
07.30
Revision og erklæring: 
00.00
Underviseren
hello world!
Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross