Aktuelt regnskab, herunder bogføringsloven samt selskabsret

Dette kursus varer fra 8.30-16.00 og der er morgenmad fra kl. 8.00.

Regnskabskrav opdateres. Ny bogføringslov vedtaget 2022. Selskabsretten ændres løbende.
Bliv opdateret i det seneste på dette kursus.
Regnskabsområdet forandrer sig hele tiden, og stikprøver viser, at rigtig mange regnskaber er behæftet med fejl eller manglende oplysninger. Og der sker løbende ændringer af selskabslovgivningen. Derudover forventes ny bogføringslov vedtaget i 2022.
På kurset gennemgår vi de områder, der er opdateret på det seneste, og som du særligt skal være opmærksom på. Vi krydrer dem så vidt muligt med den praktiske behandling.

Efter kurset har du overblik over aktuelle regnskabsforhold i klasse B.
Kursusindholdet bliver en gennemgang af følgende:

Bogføringsloven. Hvem er omfattet, hvilke regler gælder fra 1.7.2022, hvilke regler træder i kraft fra 2024 eller 2026 eller på andre tidspunkter?
Hvordan implementeres bogføringsloven? Hvad skal den enkelte virksomhed huske at overveje?
Lovforslaget deles i 2: A) Digital bogføring og B) Revision og ændringer til årsregnskabsloven. Hvilken betydning har dette for ikrafttrædelse mv.?
Hvordan kan revisor skabe mere omsætning ud af de nye krav i bogføringsloven?
Skal revisor nu til at undersøge om bogføringsloven er overtrådt?
Eksempler på ofte forekommende regnskabsmæssige fejl
Oversete forhold for årsregnskabsloven klasse B
Aktuelle hotline spørgsmål
Nyheder i selskabsretten, med relevans for selskaber i årsregnskabslovens klasse B.

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg og diskussioner hvor kursusdeltagere inddrages i debat.
Forudsætninger: Kendskab til udarbejdelse af årsrapporter, bogføring og selskabsretten.

Kursusdato

25.10.2022
- Vi starter Kl. 08:30
- Vi stopper Kl. 16:00
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Underviser
Bjarne Aalbæk
Målgruppe
Godkendte revisorer og ledende medarbejdere
Pris
kr. 2.500 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Anden relevant info: 
7,5 timer

Underviser

Bjarne Aalbæk

Statsautorisret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Bjarne leder endvidere Faglige Afdeling A/S.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross