Assistance, Udvidet gennemgang og fravalg af revision

”Et Must for dig, der arbejder med SMV-kunder”
Gennem de seneste år, er der sket en stor stigning i selskaber, der fravælger revision. På dette kursus gennemgår vi reglerne for fravalg af revision, og i forlængelse heraf reglerne for tilvalg af udvidet gennemgang. Tillige gennemgår vi de nye regler om revisionspligt samt revisorpligt for særlige risikobrancher i regnskabsklasse B.

Når revision fravælges, anvender hovedparten af de danske selskaber en assistanceerklæring fra deres revisor på årsrapporterne. Når revisor i sin assistanceerklæring henviser til ISRS 4410, hvad indebærer det så, herunder hvad skal revisor især være opmærksom på? Med udgangspunkt i FSR´s nye vejledning om assistanceopgaver, gennemgår vi på dette kursus kravet til revisors handlinger, erklæring mm. i forbindelse med revisors assistance med opstilling af regnskaber.

Virksomheder i regnskabsklasse B, hvor revision ikke kan fravælges, kan i stedet få revisor til at afgive en erklæring om udvidet gennemgang. Udvidet gennemgang bygger på reglerne for et review med 4 obligatoriske supplerende handlinger. På dette kursus gennemgår vi derfor også de særlige forhold revisor skal være opmærksom på i forbindelse med afgivelse af en erklæring om udvidet gennemgang, de enkelte afsnit i erklæringen, samt gennemgår præciseringerne til de 4 krævede supplerende handlinger etc.

Kursusdato

16.11.2023
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Underviser
Kim Wegener
Målgruppe
Revisorer
Pris
kr. 2.500 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Revision og erklæring: 
7,5 timer

Underviser

Kim Wegener

Har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet, forfatter til bogen ”God regnskabspraksis i landbruget” og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross