Assistance – Udvidet Gennemgang og fravalg af revision

Gennem de seneste år, er der sket en stor stigning i selskaber, der fravælger revision. Hvis de særlige regler for fravalg af revision eller tilvalg af Udvidet Gennemgang ikke overholdes, medfører det, at fravalg af revision evt. ikke kan foretages med de frustrationer dette kan give. På dette kursus gennemgår vi derfor reglerne for fravalg af revision, og i forlængelse heraf reglerne for tilvalg af Udvidet Gennemgang, så du kan rådgive dine kunder på den bedste måde.

Når revision fravælges, anvender hovedparten af de danske selskaber en assistanceerklæring fra deres revisor på årsrapporterne. Når revisor i sin assistanceerklæring henviser til ISRS 4410, hvad indebærer det så? Og hvad skal revisor især være opmærksom på?

Virksomheder i regnskabsklasse B, hvor revision ikke kan fravælges, kan i stedet få revisor til at afgive en erklæring om Udvidet Gennemgang. På dette kursus gennemgår vi de særlige forhold revisor skal være opmærksom på i forbindelse med afgivelse af en erklæring om Udvidet Gennemgang, de enkelte afsnit i erklæringen, og vi gennemgår præciseringerne til de 4 krævede supplerende handlinger etc. Kurset sikrer, at du som revisor og rådgiver kender reglerne og kravene til til- og fravalg af revision, assistance og Udvidet gennemgang.

Med udgangspunkt i lovgivning og standarder gennemgår vi muligheder og risici og forskelle ved assistance og Udvidet Gennemgang, ligesom vi berører faldgruber i forbindelse med fravalg af revision, herunder:
• Hvilke regler gælder og hvilke krav er der til planlægning og dokumentation?
• Skal revisor være uafhængig?
• Kan assistanceerklæring afgives ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift?
• Hvornår kan revisor ikke afgive en assistanceerklæring?
• Kravene til en erklæring om Udvidet Gennemgang
• Præciseringer til de 4 supplerende handlinger ifm. UG
• Regler og faldgruber omkring fravalg af revision
• Regler og faldgruber omkring tilvalg af Udvidet Gennemgang
• ”Holding-reglen” ifm. til- og fravalg af revision

Kursusdato

22.11.2022
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Underviser
Kim Wegener
Målgruppe
Godkendte og ledende revisorer
Pris
kr. 2.500 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Revision og erklæring: 
7,5 timer

Underviser

Kim Wegener

Har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet, forfatter til bogen ”God regnskabspraksis i landbruget” og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross