Assistance - UG og fravalg af revision

Dette kursus er et must for dig, der arbejder med SMV-kunder.
Gennem de seneste år, er der sket en stor stigning i selskaber, der fravælger revision. Såfremt de særlige regler for fravalg af revision eller tilvalg af udvidet gennemgang ikke overholdes, medfører det, at fravalg af revision evt. ikke kan foretages med de frustrationer dette kan give. På dette kursus gennemgår vi derfor reglerne for fravalg af revision, og i forlængelse heraf reglerne for tilvalg af udvidet gennemgang, så du kan rådgive dine kunder på den bedste måde. Når revision fravælges, anvender hovedparten af de danske selskaber en assistanceerklæring fra deres revisor på årsrapporterne. Når revisor i sin assistanceerklæring henviser til ISRS 4410, hvad indebærer det så? Og hvad skal revisor især være opmærksom på?
Virksomheder i regnskabsklasse B, hvor revision ikke kan fravælges, kan i stedet få revisor til at afgive en erklæring om udvidet gennemgang. På dette kursus gennemgår vi derfor også de særlige forhold revisor skal være opmærksom på i forbindelse med afgivelse af en erklæring om udvidet gennemgang, de enkelte afsnit i erklæringen, og vi gennemgår præciseringerne til de 4 krævede supplerende handlinger etc.
Kurset sikrer, at du som revisor og rådgiver kender regler og krav til: – Til- og fravalg af revision, assistance og Udvidet gennemgang
Med udgangspunkt i lovgivningen og standarderne gennemgår vi overordnet muligheder og risici og forskelle ved assistance og udvidet gennemgang, ligesom vi gennemgår faldgruber i forbindelse med fravalg af revision herunder:
• Hvilke regler gælder?
• Hvilke krav er der til forståelse af virksomheden mm.?
• Hvilke krav er der til planlægning?
• Hvilke krav er der til dokumentation?
• Skal revisor være uafhængig?
• Kan assistanceerklæring afgives ved væsentlig usikkerhed om fortsat drift?
• Hvornår kan revisor ikke afgive en assistanceerklæring?
• Kravene til en erklæring om udvidet gennemgang
• Præciseringer til de 4 supplerende handlinger ifm. UG
• Regler og faldgruber omkring fravalg af revision
• Regler og faldgruber omkring tilvalg af udvidet gennemgang
• ”Holding-reglen” ifm. til- og fravalg af revision

Kursusdato

11.11.2021
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Underviser
Kim Wegener
Målgruppe
Godkendte og ledende revisorer
Pris
kr. 2.400 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Revision og erklæring: 
7,5 timer

Underviser

Kim Wegener

Har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet, forfatter til bogen ”God regnskabspraksis i landbruget” og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross