Corona slutopgørelser

Corona slutopgørelser – for revisorer og bogholdere. Senest 8/12-2020 skal der indsendes slutopgørelser for alle kompensationspakkerne. Men hvordan opgøres de konkret?

Dette kursus fokuserer på slutopgørelserne som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Det er relevant for ordningen for kompensation for faste omkostninger, ordningen for kompensation for selvstændige og freelancere og ordningen for løn til hjemsendte medarbejdere.

Vi går relativt meget i detaljer med opgørelserne, og laver regneeksempler på hvordan opgørelserne skal se ud. Dertil kommer at vi bruger en del tid på at diskutere detaljerne i opgørelserne, herunder drøfter af skønsposter og forhold der ikke uden videre kan afgøres.

Kursus indhold

 • Eksempler på slutopgørelser
 • Sammenhæng med klageadgang
 • Efterregulering ved ændring i kompensations-procenter.
 • Er der noget som efterreguleres automatisk, eller skal man gøre opmærksom på alt?
 • Medarbejdende ægtefælle. Krav om overskud i 2020.
 • Opgørelse af, om der skal tilbagebetales (bestemte indkomstkategorier over 800.000 kr.).
 • Opgørelse af indkomsttab og lukkeperiode
 • Skønsposter, som vi nu ved mere om
 • Skønsposter, der stadig ikke kan afklares. 
 • Regulering der skete ved ansøgning. Er der mulighed for at kræve denne annulleret?
 • Opgørelse af indkomsttab og lukkeperiode.
 • Ekstraordinær vækst / referenceperiode.
 • Opgørelse af underskud.
 • Hvad hvis man ikke overholdt 30% hele tiden?
 • Og hvad hvis man ikke overholdt 30% i snit?

Forudsætninger
Kendskab til hjælpepakker, regnskab og revision


Godkendt efteruddannelse
Anden relevant lovgivning og faglige standarder 7,5 timer

Kursusdato

12.11.2020
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Park Allé 295, 2650 Brøndby
Underviser
Bjarne Aalbæk
Målgruppe
Revisorer (godkendte eller ikkegodkendte) bogholdere og medarbejdere.
Pris
kr. 0 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Anden relevant info: 
7,5 timer
Revision og erklæring: 
0 timer

Underviser

Bjarne Aalbæk

Statsautorisret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Bjarne leder endvidere Faglige Afdeling A/S.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross