De nye kvalitets-styringsstandarder

”De nye kvalitetsstyringsstandarder – ISQM 1+2” er et kursus for godkendte revisorer og erfarne
medarbejdere, der ønsker et praktisk indblik i kravene i de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1+2.

Hidtil har ISQC 1 udgjort standarden vedrørende revisionsvirksomhedens kvalitetsstyringssystem. Dette ændres fra den 15. december 2022, hvor ISQM 1 og ISQM 2 træder i kraft. Kvalitetsstyringssystemer i overensstemmelse med ISQM 1 skal designes og implementeres senest den 15. december 2022, og evalueringen heraf skal udføres inden for et år, dvs. senest den 15. december 2023.

På det overordnede plan indebærer de nye standarder et paradigmeskifte i forhold til kvalitetsstyring, idet standarderne ændrer fokus fra quality control (ISQC) til quality management (ISQM). En anden markant ændring er, at kvalitetssikringsgennemgangen er blevet udskilt i en særskilt standard, ISQM 2.

Dette kursus har fokus på de krav, der bliver allermest relevante i praksis, i den mindre og mellemstore revisionsvirksomhed, og vil blandt andet besvare følgende spørgsmål:
1) Hvilke nye krav indeholder ISQM 1 og ISQM 2 i forhold til de eksisterende krav i ISQC 1?
2) Hvorledes kan og skal implementeringen af de nye kvalitetsstyringsstandarder finde sted i den mindre og mellemstore revisionsvirksomhed?
3) Hvordan kan dokumentationskravene i ISQM 1 og ISQM 2 efterleves mest effektivt i praksis?
4) Hvordan er samspillet imellem kravene i revisorlovens § 28, til virksomhedens interne organisation og kvalitetsstyringssystem, og de nye kvalitetsstyringsstandarder?

Undervisningen foregår som en kombination af indlæg, diskussion, praktiske cases og eksempler.

Kursusdato

10.11.2022
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Underviser
Martin Samuelsen
Målgruppe
Revisorer og erfarne medarbejdere i revisionsvirksomheder
Pris
kr. 2.500 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Revision og erklæring: 
7,5 timer

Underviser

Martin Samuelsen

Statsautoriseret revisor. Har igennem praktisk arbejde samt myndighedsarbejde opnået et unikt kendskab til revisorloven og hvidvaskloven. Martin Samuelsen er endvidere medforfatter på 5. udgave af ”Revisorloven med kommentarer” (karnov 2018), og ”Revision i Praksis” (2019, 2. udgave). Martin er indehaver af Inspicio ApS, der leverer rådgivning og konsulentbistand til revisionsbranchen og andre relevante aktører om kvalitetsstyring, revisionskvalitet- og effektivitet, regelefterlevelse (compliance) og andre revisions- og hvidvaskfaglige forhold.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross