Digitalisering af papirbogholderiet i praksis 2/11-22

Hvordan kommer du sikkert i mål med en konvertering af det gode gammeldags papirbogholderi til et digitaliseret bogholderi, så du kan overholde kravet i den netop vedtagne bogføringslov omkring digital bogføring og digital opbevaring af bogføring og bilag, som tidligst har virkning fra 1/1-2024 for selskaber (regnskabskladde B, C og D) og tidligst fra 1/1-2026 for virksomheder i regnskabsklasse A med en omsætning på over DKK 300.000?

Digitalisering af bogholderiet i praksis er målrettet regnskabsmedarbejdere og bogholdere, som har brug for et overblik, for at kunne komme i gang med processen. Det er således ikke undervisning i den nye bogføringslov, men vi berører det naturligvis.

På kurset sætter vi fokus på den praktiske tilgang, således det er muligt at komme i gang med processen bagefter.
Målet med dette kursus er at give den enkelte kursist indblik i nogle af de programmer og løsninger, der findes indenfor området samt gøre beslutningen lettere i forhold til valg af løsning, således at det tilpasses virksomhedens størrelse, branche og kompleksitet, behov samt evt. fremtidige behov.

Du bliver i stand til proaktivt, i forhold til dine kunder eller internt i virksomheden, at sikre at kravet om digital bogføring og digital opbevaring af bogføring og bilag bliver implementeret korrekt og optimalt.
Vi gennemgår bl.a.:
• Kort gennemgang af de krav i den nye bogføringslov som har virkning fra 1/7-2022
• Udvalgte økonomisystemer som lever op til kravene omkring et digitalt bogholderi;
Uniconta, e-conomic, EG One og Ordrestyring
Vi ser på udvalgte standard funktionaliteter fra nogle af systemerne.
• Styrker og svagheder ved de forskellige systemer, sammenholdt med virksomhedens behov.
o F.eks. bilagsgodkendelse, indkøb, lagerstyring, projektstyring, dimension mm. og sammenholder til den branche økonomisystemet skal benyttes i.
• Gennemgang af udvalgte tillægsmoduler og integrationsmuligheder til de enkelte systemer (webshop, kassesystem, lønsystem, tidsregistrering mm), som kan have betydning for beslutningen omkring valg af system og samtidig kan gøre det daglige bogholderi mere smidigt og effektivt.

Slutteligt tager vi en snak om hvordan selve processen omkring konverteringen kan foregå, således at det bliver så gnidningsfrit og ukompliceret som muligt. Undervisningsmetoden er dialogbaseret undervisning, så alle kan tale ud fra deres virksomhed og problemstillinger.

Kursusdato

02.11.2022
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Undervisere
Målgruppe
Regnskabsmedarbejdere og bogholdere, som står overfor en konvertering fra papirbogholderiet til et digitalt bogholderi
Pris
kr. 2.500 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Revision og erklæring: 
7,5 timer
Kontakt ved venteliste
Herdis Hauge
Tlf. 50 78 51 49
E-mail: hj@skat-raad.dk
Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross