Dødsbobeskatning

Dette kursus omfatter en generel introduktion til dødsbobehandling og dødsbobeskatning.
Følgende spørgsmål vil blive besvaret:
• Kan man som rådgiver gøre et skattepligtigt bo skattefrit?
• Hvad er de optimale værdier i et bo?
• Udlæg og boafgiftslovens § 12, kan vi komme forbi denne?
• Skal der foretages skattemæssig succession, og kan der foretages succession?
• Hvad kan man gøre, før man dør?
Det er formålet at bibringe deltagerne et generelt indblik i behandlingsmåderne i et dødsbo og reglerne i dødsboskatteloven, så disse kan anvendes optimalt ved skifte af et bo eller flere boer, herunder at få skatteoptimeret et bo mest muligt.
Med afsæt i de forskellige love vil følgende blive gennemgået:
Behandlingsmåderne:
• Summarisk skifte, egentligt skifte, den praktiske afvikling af boet samt øvrige forhold
Skattekrav i dødsboet
• Proklama, frister, indberetninger, sagkyndig vurdering
Dødsboskatteretten
• Dødsboer som skattesubjekter, dødsboets skattemæssige forhold, skattefritagne dødsboer, mellemperiode, skattepligtige dødsboer, bobeskatningsperioden, dødsboets succession, udlodning med succession, værdiansættelser, passivposter, boafgifter.  

Kursusdato

02.11.2021
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Underviser
Camilla Poulsen
Målgruppe
Revisorer og advokater på flere niveauer samt andre personer med professionel interesse for dødsboer
Pris
kr. 2.400 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Anden relevant info: 
7,5 timer

Underviser

Camilla Poulsen

Skatterevisor og merkonom i revision, samt har en master i skat (MTL). Camilla har været ansat hos SKAT fra 1993 til 1999, hvorefter hun skiftede til den private sektor for skatterådgivning. Camilla har været ansat hos Revitax siden 1. oktober 1999. Camilla har i en lang årrække undervist revisorer på forskellige niveauer i forskellige discipliner inden for skatteretten.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross