Fonde og foreninger

Med dette webinar får du en grundig rundtur i reglerne for fonde og visse foreninger, fastsættelse af begreber og definitioner samt bliver klædt på til at udarbejde årsregnskab for fonde, gennemgang af regelsæt for erhvervsdrivende vs. Almene fonde samt begrebet foreninger og rækkkevidden heraf i forhold til årsregnskab og revision.

Webinaret kommer igennem alle 4 fagområder; Erhvervsret, regnskabsforhold, revision og SKAT (i overbliksform).

Kursusdato

25.11.2021
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 12:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Webinar
Underviser
Per Kristensen
Målgruppe
Alle
Pris
kr. 1.000 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Anden relevant info: 
2,5 timer
Revision og erklæring: 
1 timer

Underviser

Per Kristensen

Statsautoriseret revisor, driver til dagligt ReviSupport og 2+ Revision, er formand for FDR Foreningen Danske Revisorer og medlem af Revisornævnet samt en række andre faglige udvalg og råd.

hello world!
Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross