Generationsskifte og omstruktureringer

Dette kursus omfatter

  • Forberedelse af generationsskifte
  • Værdiansættelsesforhold
  • Modeller i forbindelse med generationsskifte (omstrukturering), herunder virksomhedsomdannelse aktieombytning, tilførsel af aktieombytning, tilførsel af aktiver, spaltning, fusion og likvidation/ophør.

Kurset omfatter gennemgang af det arbejde som revisor typisk bistår med i sådanne sager, herunder afgivelse af erklæringer, dokumentkrav samt skattemæssig rådgivning.

Kurset vil omfatte eksempelgennemgang

Per Kristensen har mere end 25 års undervisningserfaring og yder support til mere end 200 revisions- og bogføringsvirksomheder, udvikler værktøjer til revisors daglige arbejde, er medlem af Revisorrådet og Revisorrådets eksamensudvalg, er udpeget eksaminator/censor ved Revisoreksamen og er medlem af Revisornævnet. Underviser er endvidere formand for FDR Foreningen Danske Revisorer.

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5 timer

Kursusdato

23.01.2021
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Underviser
Per Kristensen
Målgruppe
Alle
Pris
kr. 0 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Anden relevant info: 
0 timer
Revision og erklæring: 
7,83 timer

Underviser

Per Kristensen

Statsautoriseret revisor, driver til dagligt ReviSupport og 2+ Revision, er formand for FDR Foreningen Danske Revisorer og medlem af Revisornævnet samt en række andre faglige udvalg og råd.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross