Investeringsejendomme - kvalitetssikring, regnskab og værdiansættelse

På dette kursus får du overblik over revision og regnskabsmæssig behandling af investeringsejendomme.
Vi kigger på køb, salg, overgang mellem domicil-, handels- og investeringsejendomme samt revision af ejendomme, så du får overblik over reglerne på området, herunder udfordringer og faldgruber.

Der lægges vægt på en dialogbaseret undervisning, så man undgår en teoretisk gennemgang af områder, men at denne bliver mere praktisk anlagt. Vi holder os generelt fra skat og moms, men kigger kort på de kommende regler om lagerbeskatning af selskabers beholdning af ejendomme.

Vi gennemgår bl.a.:
De regnskabsmæssige indregningsmetoder
Værdiansættelsesmodeller og opgørelse af dagsværdier
Indregnings- og målingsprincipper
Præsentationskrav
Gennemgang af ledelsesberetning, resultatopgørelse, aktiver, passiver, noter fvsa. Investeringsejendomme, så der opnås fuldstændigt overblik
Eksempler på notekrav i årsregnskabet og forskellige opfattelser af kravene
Oversigter regnskabsmæssig behandling
Revisionsmæssige udfordringer
Hvordan revideres området med regnskabsmæssige skøn?
Undervisningen er en kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat.

Kursusdato

01.12.2022
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Underviser
Bjarne Aalbæk
Målgruppe
Godkendte revisorer og ledende medarbejdere
Pris
kr. 2.500 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Anden relevant info: 
3,5 timer
Revision og erklæring: 
4 timer

Underviser

Bjarne Aalbæk

Statsautorisret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Bjarne leder endvidere Faglige Afdeling A/S.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross