Koncernregnskab og -revision

Kurset er for dig, der reviderer koncernregnskaber og vil opnå opdateret viden om koncernrevision.

Du lærer at foretage praktisk revision af koncerner, herunder koncerner med udenlandske virksomheder og med inddragelse af komponentrevisor, endvidere fokuserer vi på nødvendig dokumentation til kvalitetssikring af opgaven. Hovedvægten er på reglerne om koncernregnskab og koncernregnskabspligt, herunder praktiske problemer med køb og salg af virksomheder, udligninger og elimineringer samt konsolidering. Udgangspunktet er reglerne i årsregnskabsloven og Regnskabsvejledning for BC-virksomheder. Reglerne i ISA 600 om revision af koncernregnskaber vil blive gennemgået sammen med en praktisk tilgang baseret på eksempler.

Kurset sætter fokus på:

Planlægning af koncernrevision
- Planlægningsnotat
- Koncernvæsentlighed
- Betydelige komponenter (datterselskaber)

Udførelse af koncernrevision
- Kontakt til komponentrevisor
- Opnåelse af revisionsbevis
- Fejl, korrektioner, topposteringer

Rapportering om koncernrevision
- Revisionspåtegning
- Revisionsprotokol og management letter

Koncernregnskabspligt
- Pligt til at udarbejde koncernregnskab
- Principper for koncernregnskab

Særlige regnskabsmæssige problemstillinger
- Omregningen af udenlandske virksomheder
- Elimineringer og udligninger
- Kapitalandele m. negativ kapitalværdi

Køb af virksomheder
- Købesumsallokering
- Koncernregnskab
- Goodwill i koncernregnskab
- Omstrukturerings hensættelse
- Betinget købsvederlagGodkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 3,75 timer Anden relevant lovgivning og faglige standarder 3,75 timer

Kursusdato

22.09.2020
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Underviser
Peter Thor Kellmer
Målgruppe
Alle
Pris
kr. 0 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Anden relevant info: 
3,75 timer
Revision og erklæring: 
3,75 timer

Underviser

Peter Thor Kellmer

Er Statsautoriseret revisor, Beierholm og en underviser med en lang undervisningserfaring. Peter arbejder i faglig afdeling i Beierholm med fokus på regnskabsmæssige forhold indenfor SMV- virksomheder.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross