Rekonstruktion af den nødlidende virksomhed

Formålet med dette kursus er at give revisorerne en systematisk og praktisk gennemgang af de forhold, der skal være fokus på samt værktøjer til rådgivning af kriseramte virksomheder.
Kurset gennemgår krisetegn, frivillige gældsordninger samt en grundlæggende indføring og praktisk forståelse til anvendelse af reglerne om rekonstruktion, en række praktiske håndgreb samt metoder for konstruktiv proces for en rekonstruktion, - herunder også driftsoptimering, likviditetsfremskaffelse, balanceoptimering mv.
Endvidere vil de vedtagne ændringer til reglerne om rekonstruktion i konkurslovens i lyset af diverse Covid-ordninger blive illustreret til praktisk anvendelse.
Følgende udvalgte hovedemner vil blive berørt, og set i lyset af de regler og den praksis, der i det væsentlige regulerer området og med særlig vægt på en praktisk anvendelse til revisor, - hvad enten det er som revisor, tillidsmand eller anden rådgiverfunktion.
 Kriseramt virksomhed, signaler og proces for inddragelse af rådgivere
 Turn-around modeller i drift og andre frivillige gældsordninger, - herunder standstill – og interkreditor-aftaler, ”ring-defence” og ”silomodeller” samt andre moratorie- og akkordordninger samt insolvente virksomhedsoverdragelser
 Risici i udenretlige ordninger og eventuel overgang til indenretlig rekonstruktion gennem skifteretten eller rekonstruktion i konkurs
 Retsgrundlag og anden praksis i forbindelse med rekonstruktion.
 Rekonstruktøren, revisoren og tillidsmanden – samarbejde, arbejdsopgaver, regnskabsgranskning, håndtering, habilitet, ledelsesovertagelse, sikring af vederlag, og hvilke krav der kan stilles overfor disse aktører.
 Forløb af rekonstruktion såvel udenretlig som en indenretlig, herunder etablering, perioden og ophør, krav til kreditorinformation, dokumentation og materiale, regnskabsgranskning, mellemregninger, cashpool-ordninger m.v.
 Det generelle arbejde i øvrigt som revisor og rådgiver i forholdet til skyldner, hovedkreditorer, finansiel kreditor, SKAT og Gældsstyrelsen; andre medkreditorer, kontraktparter, ansvarlige långiver, kautionister og garanter, nærtstående m.fl. under en rekonstruktion.
 Diverse rekonstruktionsmodeller i operativ praksis, herunder "turn-around", anvendelse af datterselskabsmodeller (Fønix og Hafnia modeller) eller søsterselskabsmodeller, virksomhedsoverdragelse i øvrigt, rekonstruktion ved særlige lån, herunder ansvarlige lån, gældskonvertering, gældseftergivelse, spaltning, salg, håndtering af pant og separatistrettigheder m.v.

Kursusdato

16.11.2021
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:00
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Underviser
Andreas Kærsgaard Mylin
Målgruppe
Revisorer og revisorassistenter
Pris
kr. 2.400 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Anden relevant info: 
6 timer
Revision og erklæring: 
1 timer

Underviser

Andreas Kærsgaard Mylin

Advokat og partner i ACCURA Advokatpartnerselskab og leder af Afdeling for Insolvensret og Rekonstruktion I ACCURA.

hello world!
Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross