Revision af andelsboligforeninger og ejerforeninger

Formål

Et kursus for praktikere afholdt af praktikere med stor erfaring i andelsboligforeninger og ejerforeninger set fra revisors vinkel. Du vil efter kurset være i stand til at overskue revisionen og regnskabsudarbejdelsen samt andre relevante emner for andelsbolig- og ejerforeninger samt kende faldgruber for revisor.

Indhold

 • Lovgivning (lov om andelsboligforeninge)
 • Vedtægter (ABFs standardvedtægter)
 • Regnskabspraksis og god regnskabsskik (gennemgang af Erhvervsstyrelsens modelregnskab)
 • Nøgletal i andelsboligforeningsregnskaber og revisionen heraf
 • Særlige revisionsområder og eksempel på revisionsplan. Hvordan dokumenteres ejendommens værdiansættelse og udfordringer i denne forbindelse?
 • Afgørelser fra revisornævnet, erstatningssager mod revisorer ved domstolene vedrørende andelsboliger samt andre relevante områder
 • For ejerforeninger gennemgås lov om ejerlejligheder
 • Normalvedtægten for ejerforeninger
 • Regnskabspraksis for ejerforeninger og mangel på god regnskabsskik? (gennemgang af model)
 • Særlige revisionsområder og eksempel på revisionsplan
 • Afgørelser fra revisornævnet vedrørende ejerforeninger samt andre relevante områder

Derudover vil kurset også indeholde et kort indlæg om revisors problemer ved medvirken til opstilling af budget, erklæring eller mangel på samme mv.

Der vil være tid til praktiske eksempler og gensidig erfaringsudveksling på kurset. Kursusmaterialet er en omfattende samling af lovgivning, vedtægter, revisionsplan, revisornævnssager og domstolsafgørelser, som er rar at have i reolen, hver gang man reviderer en andelsbolig- eller ejerforening.

Kursusdato

30.09.2020
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Undervisere
Thøger Rude Andersen, Torben Madsen
Målgruppe
Revisorer på flere niveauer samt andre medarbejdere i revisionsfirmaer.
Pris
kr. 2.400 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Anden relevant info: 
3,5 timer
Revision og erklæring: 
4 timer

Underviser

Thøger Rude Andersen

Registreret revisor i 30 år, har tidligere været ansat og partner i Revisionsfirmaet Arne Bang. Thøger er revisor for mindre og mellemstore virksomheder, herunder en række foreninger.

Underviser

Torben Madsen

Statsautoriseret revisor i 25 år, har tidligere været partner og ansat i Mebus og Christensen. Torben er revisor for en række mindre og mellemstore virksomheder, herunder flere foreninger.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross