Revision af kritiske områder

I detaljer og med praktiske eksempler

Dette kursus tager med bl.a. afsæt i erfaringer fra kvalitetskontroller og sager i Revisornævnet udgangspunkt i revisors planlægning og risikovurdering. På grundlag af risikovurderingen vil kurset tage afsæt i særligt områder med mange iboende risici, f.eks. afledt af forøget udøvelse af skøn i forbindelse med værdiansættelsen af en regnskabspost.

Typiske områder, der er forøget fokus på, omfatter immaterielle aktiver, igangværende arbejder for fremmed regning og udskudte skatteaktiver. Herudover vil der være gennemgang af omsætningsrevision samt revision af kapitalandele, særligt andele i virksomheder der er undtaget fra revisionspligt eller som revideres/gennemgås af komponentrevisor.

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5 timer

Kursusdato

26.11.2020
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 04:30
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Målgruppe
Kurset er målrettet godkendte revisorer og assistenter med nogle års erfaring.
Underviser
Pris
2.400
Kursustæller
Anden relevant info: 
00.00
Revision og erklæring: 
07.30
Underviseren
hello world!
Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross