Revisors arbejde fra planlægning til konklusion

Bliv klædt på til at gennemføre en optimal planlægning af din erklæringsopgave, der tager højde for såvel erklæringstypen som risikovurderingen.

Herudover vil kurset give dig en grundig gennemgang af fyldestgørende arbejdsdokumentation, baseret på den perfekte planlægning. Igennem kurset vil du samtidig kunne effektivisere dine arbejdsgange og øge indtjeningen på dine opgaver, igennem målrettet indsats.

Kursusbeskrivelse

Med afsæt i revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen og revisionsstandarderne ser vi på hverdagens problemstillinger.

Herunder:

  • Planlægningsprocessen og hvordan de enkelte elementer anvendes i den senere udførsel og rapportering
  • Samlet overblik over, hvilken regulering der medfører de valgte handlinger
  • Fastlæggelse af risikoprofil for kunden, herunder anvendelse af og forståelse for elementerne i en kunde- og opgaveaccept
  • Gennemgang og udførsel af revisionsrisikomodellen. Herunder vurdering af fx kontrolmiljø og interne kontroller
  • Udarbejdelse af en korrekt revisionsstrategi – på baggrund af den foreliggende information i planlægningen
  • planlægningen vurdering og beregning af væsentlighedsniveau
  • Udarbejdelse af konkrete og målrettede revisionsinstrukser
  • Opgørelse af materialeliste fra kunden samt kommunikationsplan
  • Vurdering af behov for rapportering allerede på planlægningstidspunktet

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5 timer

Kursusdato

07.10.2020
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Undervisere
Målgruppe
Revisorassistenter
Pris
kr. 0 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Anden relevant info: 
0 timer
Revision og erklæring: 
7,5 timer
Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross