Revisors regulering i praksis – med særligt fokus på hvidvaskloven og revisors erklæringsafgivelse

Få svar på en lang række praktiske spørgsmål fra revisors hverdag, som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på, når der udføres revision. Kurset henvender sig til godkendte revisorer og erfarne medarbejdere i revisionsvirksomheder, der ønsker et praktisk indblik i centrale bestemmelser i hvidvaskloven og revisorloven.
Hvidvaskloven er blevet endnu mere central for revisionsvirksomheder over tid, og indeholder en lang række pligter som har stor betydning for revisors praktiske hverdag. Men hvordan skal lovens bestemmelser om risikovurderinger og kundekendskabsprocedurer egentlig fortolkes? Og hvordan efterlever revisionsvirksomheden kravene til politikker og forretningsgange efter HVL § 8?
Revisorloven er ”hjertet” i revisors virke, men hvordan skal loven reelt fortolkes i den praktiske hverdag? Og hvordan sikrer revisor, at han eller hun alle tider overholder lovens regler?
Kurset giver svar på en lang række praktiske spørgsmål fra revisors hverdag, som du eller dine medarbejdere vil kunne støde på når der udføres revision, og vil ligeledes gennemgå ofte forekommende praktiske faldgruber og hvordan disse undgås.

Kurset har fokus på de bestemmelser der er allermest relevante i praksis, og vil blandt andet besvare følgende spørgsmål:

  1. Hvordan skal begrebet ”god revisorskik” i revisorlovens § 16 egentlig fortolkes?
  2. Hvad skal revisor være opmærksom på ved udfærdigelse af revisionspåtegningen, og hvordan skal revisor ”reagere” i forbeholdssituationer og ved fremhævelse af forhold?
  3. Hvordan kan dokumentationskravene i revisorlovens § 23 efterleves?
  4. Hvilke særlige opmærksomhedspunkter er der i relation til risikovurderingen efter hvidvasklovens § 7 for en revisionsvirksomhed?
  5. Hvilke krav er der i hvidvaskloven til kundekendskabsprocedurer, og hvordan skal politikker og forretningsgange på området for hvidvask tilrettelægges i en revisionsvirksomhed for at være tilstrækkeligt konkrete og effektive?
    Undervisningsform:
    Kurset er en kombination af indlæg, diskussion, praktiske cases og eksempler.

Kursusdato

13.10.2021
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Underviser
Martin Samuelsen
Målgruppe
Revisorer og revisorassistenter
Pris
kr. 2.400 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Revision og erklæring: 
7,5 timer

Underviser

Martin Samuelsen

Statsautoriseret revisor. Har igennem praktisk arbejde samt myndighedsarbejde opnået et unikt kendskab til revisorloven og hvidvaskloven. Martin Samuelsen er endvidere medforfatter på 5. udgave af ”Revisorloven med kommentarer” (karnov 2018), og ”Revision i Praksis” (2019, 2. udgave). Martin er indehaver af Inspicio ApS, der leverer rådgivning og konsulentbistand til revisionsbranchen og andre relevante aktører om kvalitetsstyring, revisionskvalitet- og effektivitet, regelefterlevelse (compliance) og andre revisions- og hvidvaskfaglige forhold.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross