Erklæringer på Særlige regnskaber

fx projekter, tilskudsregnskaber, aktieombytning mv.

Når revisor skal afgive erklæring særlige regnskaber, opstår tvivlen. Hvornår skal erklæringen ”vendes om”, hvornår skal SOR-standarderne overholdes, hvornår skal der ske udtalelse om ledelsesberetning, hvornår skal man udtale sig om ledelsesansvar mv.?

På dette kursus gennemgår vi forskellige erklæringstyper på ”alternative” opgørelser, som fx likvidationsregnskaber, aktieombytning, apport-indskud, regnskaber hvor der indgår tilskud som kræver at standarder om offentlig revision følges, fusion, spaltning osv. Vi kigger på erklæringsbekendtgørelsens bestemmelser for de enkelte erklæringer, samt hvis revisionsstandarder der er relevante for erklæringerne.

Kurset indeholder mange forskellige erklæringer, og derfor tillader tiden ikke en dybdegående gennemgang af hver enkelt erklærings-type, og dét arbejder der ligger forud for, men et godt overblik. Der lægges vægt på en dialogbaseret undervisning, så man undgår en teoretisk gennemgang af områder, men at denne bliver mere praktisk anlagt.

Mål

Efter kurset har du overblik over typiske problemområder ved udførelse af revision.

Kursus indhold

  • Erklæring på projektregnskaber, hvor tilskuddet skal overholde standarderne for offentlig revision
  • Erklæring på likvidationsregnskaber 
  • Fusion
  • Spaltning
  • Omregistrering IVS → ApS
  • Aktieombytning
  • Apportindskud
  • Erklæringer om Corona
  • M.fl.

Undervisningsform
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat.

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5 timer

Kursusdato

26.11.2020
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 03:00
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Målgruppe
Godkendte revisorer og ledende medarbejdere, der har kendskab til revisionsprocessen.
Underviser
Pris
0
Kursustæller
Anden relevant info: 
00.00
Revision og erklæring: 
07.30
Underviseren
hello world!
Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross