Sæson Kickoff 2024

Dette kursus er for dig der i forvejen føler dig rigtig godt klædt på alle områder. Vi ajourfører dig på én dag med de væsentligste nyheder indenfor regnskab, revision, skat, moms, selskabsret, erklæring, og revisorloven.
De regler som revisor arbejder efter i dagligdagen ændres konstant, og det kan være en stor udfordring at holde styr på alle nyheder, især når hverdagen bliver travl i statussæsonen.
Vi gennemgår alle revisors områder i hovedtræk, hvad du skal huske på når højsæsonen for alvor slår igennem. Kurset placeres optimalt i starten af sæsonen, hvor godkendte revisorer og medarbejdere har brug for en reminder på, hvad der er vigtigt lige nu.

Målgruppen er revisorer der udarbejder årsrapporter, reviderer, rådgiver og beregner skat og moms.
Efter kurset har du overblik over de væsentligste ændringer til regnskabsreglerne, revisionsreglerne, revisorloven, skattereglerne og moms i hovedtræk.

Dagen er et kursus præget af debat med hovedvægten på de væsentligste ændringer til de regler som revisorer anvender i dagligdagen.
Vi gennemgår bl.a.:
Nyheder i regnskabsreglerne
Nyheder i selskabsreglerne
Aktuelle afgørelser fra Erhvervsankenævnet
Oversigt over nyheder i skatteretten
Overfladisk overblik over nyheder i moms
Nyheder i revisorlovgivningen, kvalitetskontrol, sanktioner mv.
Nye revisionsstandarder
Aktuelle afgørelser fra Revisornævnet
Hovedpunkterne fra den senest gennemført offentlige kvalitetskontrol
Nyheder indenfor hvidvaskreglerne
Evt. andre nyheder med relevans for revisorer. Det kunne fx være bogføringsloven, revisorpligt, ISA315, ISRS4400 osv.
Undervisningen er en kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat.

Kursusdato

11.01.2024
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Underviser
Bjarne Aalbæk
Målgruppe
Revisorer
Pris
kr. 2.500 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Anden relevant info: 
3,5 timer
Revision og erklæring: 
4 timer

Underviser

Bjarne Aalbæk

Statsautorisret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Bjarne leder endvidere Faglige Afdeling A/S.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross