Tilstrækkelig og egnet dokumentation ved udvidet gennemgang

Hvornår er dokumentationen tilstrækkelig? Vi drøfter en række områder ved udvidet gennemgang.
På dette kursus kigger vi på kravene til dokumentation - hvornår er der indhentet tilstrækkeligt, og hvornår nok er nok? Vi tager afsæt i et selskab i klasse B, som får udført revisionen som udvidet gennemgang. Vi kigger på udvalgte områder indenfor udvidet gennemgang, kigger på dokumentation, og forsøger at komme hele vejen rundt om den udvidede gennemgang.

Tiden tillader ikke at vi gennemgår alle de praktiske dokumenter, men vi drøfter hvilke dokumenter der skal laves/indhentes, faktiske formuleringer mv. Der lægges vægt på en dialogbaseret undervisning.

Efter kurset har du overblik over krav til dokumentation ved en udvidet gennemgang af et årsregnskab.
Det vi lægger vægt på er bl.a.:
Generelle krav for udvidet gennemgang
Revisionsbeviser for omsætning
Goodwill
Ejendomme indregnet til dagsværdi
Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og kapitalinteresser
Varelager
Tilgodehavender fra salg og tilknyttede virksomheder
Skatteaktiver
Udvidet gennemgang af den generelle præsentation af årsregnskabet
Primobalance
Forudsætninger: Kendskab til processen om udvidet gennemgang.

Kursusdato

16.11.2022
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Underviser
Bjarne Aalbæk
Målgruppe
Revisorer og ledende medarbejdere
Pris
kr. 2.500 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Revision og erklæring: 
7,5 timer

Underviser

Bjarne Aalbæk

Statsautorisret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen. Bjarne leder endvidere Faglige Afdeling A/S.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross