Usikre tider! Hvordan skal revisor forholde sig?

Usikre tider! - Hvordan skal revisor forholde sig – revisionsmæssigt, regnskabsmæssigt og rådgivningsmæssigt?

Krig i Ukraine, høj inflation, stigende renter, stigende lønninger, volatile energi- og råvarepriser, forsynings-usikkerhed, leveranceproblemer mm. De makroøkonomiske udsigter er enormt usikre.
De dystre forventninger om en hård recession er dog foreløbigt afværget, men antallet af selskaber, der går konkurs ligger dog fortsat på et højt niveau.
På dette kursus foretages en gennemgang af udvalgte problemstillinger, der i særdeleshed kendetegner kriseramte virksomheder, og herunder hvilke vurderinger revisor bør foretage, indflydelsen heraf på årsrapporten og revisionspåtegningen, samt drøftelse af, hvordan du bedst rådgiver dine kunder i svære tider.

Kursusdato

28.11.2023
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 16:30
Der serveres morgenmad kl. 8:30
Frokost er inkluderet i heldagskurser
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Underviser
Kim Wegener
Målgruppe
Alle
Pris
kr. 2.500 Prisen er ex. moms
Kursustæller
Anden relevant info: 
3 timer
Revision og erklæring: 
4,5 timer

Underviser

Kim Wegener

Har mange års praktisk erfaring som revisor og underviser. Han er medlem af Regnskabsrådet, forfatter til bogen ”God regnskabspraksis i landbruget” og har bl.a. været eksaminator og censor ved revisoreksamen.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross