Obligatorisk efteruddannelse

Den nye efteruddannelsesbekendtgørelse anerkender, at revisorer har forskellige efteruddannelsesmæssige behov, og godkendte revisorer fremover får mulighed for at målrette efteruddannelsen til deres aktuelle situation.

Pr. 1. september 2019 er efteruddannelsen således opdelt i to fagområder:

  • Revisions- og erklæringsområdet
  • Anden relevant lovgivning og faglige standarder

Kilde: https://www.fsr.dk/uddannelse-events/obligatorisk-efteruddannelse/praktiske-oplysninger/regler-for-obligatorisk-efteruddannelse

De to fagområder omfatter en række nye discipliner, herunder digitalisering, finansiering og økonomistyring, ledelse, patent- og varemærkeret og persondatabeskyttelse. Se alle nye fagområder i tabellen herunder. Det skal bemærkes, at efteruddannelse altid, uanset disciplinen, skal være knyttet til en af de to fagområder.

For at opfylde kravene til efteruddannelse kan revisor vælge mellem to alternativer:

  1. Deltagelse i mindst 120 timers efteruddannelse
  2. Udarbejdelse af kompetenceevaluering og deltagelse i mindst 90 timers efteruddannelse

Revisor vil endvidere (under særlige betingelser) kunne medregne op til 30 efteruddannelsestimer for individuelle coachingforløb (jf. § 12).

Ved alternativ 1 er der krav om 120 efteruddannelsestimer på tre år, heraf 30 timer inden for hvert af de to fagområder. De resterende efteruddannelsestimer skal fordeles på fagområderne i henhold til revisors individuelle behov. Hvis revisor er specialiseret inden for et bestemt område, skal 30 efteruddannelsestimer være inden for dette område.

Efteruddannelsen skal være på et passende fagligt niveau, og der kan maksimalt overføres 20 efteruddannelsestimer til næste periode.

Særlige regler om kompetenceevaluering
Den nye efteruddannelsesbekendtgørelse åbner mulighed for, at revisor kan reducere antallet af efteruddannelsestimer ved årligt at udarbejde en individuel kompetenceevaluering i overensstemmelse med bekendtgørelsen. Reglerne om kompetenceevaluering træder dog først i kraft for efteruddannelsesperioder, der begynder den 1. januar 2021, og derfor skal alle revisorer i den igangværende efteruddannelsesperiode fortsat iagttage reglerne som beskrevet i det foregående afsnit.

Fra 1. januar 2021 skal revisorer, der er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed og årligt udfører en kompetenceevaluering, have mindst 90 efteruddannelsestimer, som skal fordeles i efteruddannelseskategorierne i henhold til revisors individuelle behov.

Kompetenceevalueringen skal danne grundlag for den pågældende revisors planlægning af efteruddannelse det kommende år.

Revisorer, som udarbejder en kompetenceevaluering, vil (under bestemte forudsætninger) kunne medtage op til hhv. 15 efteruddannelsestimer for selvstudier og 10 efteruddannelsestimer for læring på ekstraordinære områder (jf. § 13).

Revisorer, der udfører årlig kompetenceevaluering, men som ikke er tilknyttet en godkendt revisionsvirksomhed, skal have minimum 60 efteruddannelsestimer og kan maksimalt overføre 10 timer til den næste periode.

Kompetenceevalueringen skal foretages årligt og senest med udgangen af kalenderåret.

Kompetenceevalueringen skal indberettes senest den 1. april det efterfølgende år.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross