Skatterådgivning

Vi yder skattemæssig- og juridisk rådgivning 
til revisorer over hele  landet.

Rådgivningen varetages af skattekonsulent, cand.jur. Mads Grønnegaard, der har mere end 
25 års erfaring i Skat & Råd og fra en tidligere stilling som skattekonsulent i FSR-danske revisorer.

Lovgivningen

Lovgivningen er en jungle med et utal af love, regler og praksis, som ændrer sig hele tiden. Risikoen for fejltagelser er derfor konstant til stede, og det er vores mission at hjælpe revisorerne med at finde optimale løsninger til kunderne.
Få rådgivning nu

Køb, salg og etablering af virksomhed

Optimer dit generationsskifte til børn, medarbejdere og andre.
Efter du har præsenteret din nuværende situation og ønsker om fremtidig struktur, udarbejder vi et forslag til den optimale skattemæssige løsning. Det kunne være succession til børn, en spaltning, en fusion, tilførsel af aktiver eller andre modeller.
Når vi har fundet den rette model, udarbejder vi alle nødvendige dokumenter og anmeldelser. Vi sørger for at betingelserne er opfyldte i forhold til selskabsloven og skatteloven.
Indgår der en ejendom i overdragelsen, kan vi klare ekspeditionen med tinglysning af skøder.
Hvis I er flere ejere, er der ofte brug for en ejeraftale der fastsætter betingelserne, hvis en ejer ønsker at træde tilbage e.l.

Stiftelse af Holdingselskab

Begræns risikoen
På et tidspunkt i virksomhedens liv, får ejeren ofte behov for at etablere et holdingselskab for at begrænse sin risiko, udlodde overflødig kapital og forberede et generationsskifte.
For at hjælpe dig bedst muligt, tilbyder vi rådgivning om, hvordan du gennemfører en skattefri aktieombytning. Vi kikker også på, om der er andre alternativer.
Bemærk!
Ved en skattefri aktieombytning er det muligt at indskyde et holdingselskab over dit eksisterende driftsselskab.
Aktieombytning er skattefrit og kræver ikke kontante midler.
Spørg hellere én gang for meget....

Valg af selskabsform

Hvilken struktur giver bedst mening?
Skal jeg eje min virksomhed i personligt regi eller som selskab (A/S eller ApS)? 
Svaret afhænger af flere parametre.
Hvilke fordele og ulemper, er der ved de forskellige typer af virksomhed?
Har du ambitioner og er virksomheden i en vækstfase, kan det være en god løsning at etablere en koncern bestående af et datter- og et holdingselskab.
Kontakt os for rådgivning, hvor vi også kan hjælpe med at stifte dine eventuelle selskaber.

Skatterådgivning

Rådgiver med mere end 30 års erfaring.
Både som virksomhed og privat, kan du med fordel benytte skatterådgivning.
Hvis der er tvivl om en skattemæssig disposition, vurderer vi om der er behov for at indhente bindende svar fra SKAT og hjælper med udformning af spørgsmål, så de stilles på den rigtige måde.
Hvis du kommer i karambolage med SKAT, kan du trække på vores erfaring og få hjælp til en kommentar før SKAT træffer afgørelse. 

Vi hjælper dig også, hvis du vil klage til Landsskatteretten.

Firmabil

Kan det betale sig?
Hvad er reglerne for beskatning af firmabil og hvad er betingelserne for skattefri kørselsgodtgørelse?
Kan jeg købe en bil på gule plader og bruge bilen privat? 
Hvor meget må jeg køre i en specialindrettet varebil privat?
Har du valgt rigtigt?
Kontakt os for hjælp og rådgivning.

Udbytte og formue optimering

Gør du det rette med din formuen?
Kan jeg overlade en virksomhed til min ægtefælle så jeg undgår topskat? 
Hvordan skal jeg fordele min indtægt på løn og udbytte?
Hvor meget kan jeg indbetale på en ratepension og hvad er fradraget?
Hvornår er udbytte skattefrit?
Skal jeg foretage aktieinvesteringer i mit selskab eller privat?
Kontakt os for svar.

Likvidation af virksomhed

Gør det ikke sværere end det er
Når et selskab skal lukkes, kan det gøres med en hæftelseserklæring og en skattekvittance.
Det kan også gøres ved en normal likvidation. 
Her tilbyder vi en billig løsning, hvor hidtidig direktør og ejer indsættes som likvidator.

Hvad er det rigtige at gøre?
Vi kan hjælpe med at indrykke proklama og udarbejde endelig beslutning om likvidation.

Vi klar til at bidrage med vores erfaring.

Skattefri virksomhedsomdannelse

Træf et vigtigt valg, når du vil overføre din virksomhed til et selskab.
Hvis du driver en personlig ejet virksomhed og du ønsker at virksomheden skal overdrages til et selskab (ApS eller A/S) skal du træffe et vigtigt valg. 
Skal overdragelsen ske skattefrit eller skattepligtig?
Det er ikke altid den skattefri model, der er den mest fordelagtige. Vi kan ud fra mange års erfaring rådgive dig om, hvad der er det bedste valg for netop din virksomhed.
Vi står for hele processen og leverer de nødvendige opstillinger, balancer, dokumenter og anmeldelser til myndighederne.
Alle omdannelser bliver tjekket af SKAT før eller siden, så det gælder om at være påpasselig med at lave arbejdet korrekt fra starten.


Skatterådgivning

Skat & Råd er klar med den rette rådgivning.

Omstrukturering

Hvordan kan man omstrukturere sin virksomhed uden at det koster skat?
  • Stiftelse af holdingselskab -via skattefri aktieombytning hvordan og hvornår?
  • Spaltning af selskab -skattefrit, når virksomhed skal udskilles fra selskabet -hvordan?
  • Fusion af selskaber -skattefrit, når selskaber skal slås sammen -hvordan?

Generationsskifte

Hvordan får man virksomheden overført til børn og medarbejdere uden skat?

Fradrag for erhvervsdrivende

Hvilke omkostninger kan man trække fra i virksomheden?

Fradrag for private

Hvad kan jeg trække fra som lønmodtager? Gaver til børn?

Ejendomsavance og parcelhusreglen ved salg af fast ejendom

Hvornår kan man sælge hus/sommerhus skattefrit?

Hovedaktionærer

Udfordringer med skattefri kørselsgodtgørelse mv.

Ægtefæller

Hvordan sikrer man maksimal fordeling af indkomst i ægteskabet?

Svar til SKAT og klage til Landsskatteretten

Når kunden kommer ud i en skattesag

Juridisk rådgivning

Skat & Råd står til rådighed når du står overfor nedenstående.

Selskaber

Når du har brug for kompetent rådgivning når det omhandler dit selskab.
  • Kontant stiftelse af selskab ApS og A/S
  • Stiftelse af holdingselskab via skattefri aktieombytning
  • Fusion af selskaber
  • Spaltning af selskaber
  • Skattefri tilførsel af aktivitet til datterselskab

Skattefri virksomhedsomdannelse

Rådgivning og planlægning når virksomheden går fra personlig ejet til selskab

Udarbejdelse af skøder ved tinglysning

    

Likvidation

Når selskabet skal lukkes

Kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser

Samt tilbagesalg til udstedende selskab

Genoptagelse

Når selskabet er sendt til tvangsopløsning

Købekontrakter og gældsbreve

Fx i forbindelse med at forældre sælger fast ejendom til børn

Lejekontrakt, fx når et selskab lejer bygninger af hovedaktionæren

Forsikring

Vores rådgivningsydelser er dækket af vores rådgiverforsikring med en dækning på 5 mio. kr. pr. sag.

Personlig rådgivning

Med 30 års erfaring, sikres du den rigtige rådgivning

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive til os og få et fast tilbud på en afgrænset opgave, samt en køreplan for arbejdsfordelingen mellem vores og revisors opgaver. Meget komplekse og længerevarende opgaver løses efter fast timetakst til medgået tidsforbrug. Du er også velkommen til uforpligtende at kontakte os og høre, om de udfordringer, som ikke er beskrevet.
Skattekonsulent Cand. Jur.
Mads Grønnegaard
Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross