Bliv klædt på til at gennemføre en optimal planlægning af din erklæringsopgave, der tager højde for såvel erklæringstypen som risikovurderingen.

Herudover vil kurset give dig en grundig gennemgang af fyldestgørende arbejdsdokumentation, baseret på den perfekte planlægning. Igennem kurset vil du samtidig kunne effektivisere dine arbejdsgange og øge indtjeningen på dine opgaver, igennem målrettet indsats.

Kursusbeskrivelse

Med afsæt i revisorloven, erklæringsbekendtgørelsen og revisionsstandarderne ser vi på hverdagens problemstillinger.

Herunder:

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5 timer

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross