Formål

Et kursus for praktikere afholdt af praktikere med stor erfaring i andelsboligforeninger og ejerforeninger set fra revisors vinkel. Du vil efter kurset være i stand til at overskue revisionen og regnskabsudarbejdelsen samt andre relevante emner for andelsbolig- og ejerforeninger samt kende faldgruber for revisor.

Indhold

Derudover vil kurset også indeholde et kort indlæg om revisors problemer ved medvirken til opstilling af budget, erklæring eller mangel på samme mv.

Der vil være tid til praktiske eksempler og gensidig erfaringsudveksling på kurset. Kursusmaterialet er en omfattende samling af lovgivning, vedtægter, revisionsplan, revisornævnssager og domstolsafgørelser, som er rar at have i reolen, hver gang man reviderer en andelsbolig- eller ejerforening.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross