Aktuel Skat

Skatteretten ændres næsten konstant, ligesom der løbende afsiges en lang række domme og kendelser af betydning for den skattemæssige stilling.

Kurset er et heldagskursus, hvor årets samlede nye skatteregler gennemgås, så både medarbejdere og chefer er godt rustede til den forestående regnskabssæson.

Kurset har til formål at give deltagerne en update på de seneste lovændringer og afgørelser på skatteområdet.

Indhold
Kursets indhold vil afhænge af de lovændringer og afgørelser, der gennemføres henholdsvis træffes i løbet af året. Det er dog formålet at sprede kursusindholdet ud over flere skatteretlige discipliner.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i aktuelt stof og er tilrettelagt således, at problemstillingerne anskues med praktikerens øjne.

Når kurset er gennemført, har du styr på:

  • Årets samlede nye skatteregler
  • Du bliver klædt på til den kommende regnskabssæson

Der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål og komme ind på andre aktuelle emner, der måtte interessere deltagerne.

Godkendt efteruddannelse
Anden relevant lovgivning og faglige standarder 7,5 timer

Kursusdato

28.01.2021
- Vi starter Kl. 09:00
- Vi stopper Kl. 04:30
Kursussted
Kollekolle, Frederiksborgvej 105, 3500 Værløse
Målgruppe
primært revisorer og andre, der på tilsvarende vis beskæftiger sig med skatteretlige problemstillinger.
Underviser
Pris
0
Kursustæller
Anden relevant info: 
00.00
Revision og erklæring: 
07.30
Underviseren
hello world!
Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross