Dette kursus er for dig der i forvejen føler dig godt klædt på alle områder. Vi ajourfører dig på én dag med de væsentligste nyheder indenfor regnskab, revision, skat, moms, selskabsret, erklæring og revisorloven.
De regler som revisor arbejder efter i dagligdagen ændres konstant, og det kan være en stor udfordring at holde styr på alle nyheder, især når hverdagen bliver travl i statussæsonen.
Vi gennemgår alle revisors områder i hovedtræk, hvad du skal huske på når højsæsonen for alvor slår igennem. Kurset placeres optimalt i starten af sæsonen, hvor godkendte revisorer og medarbejdere har brug for en reminder på, hvad der er vigtigt lige nu.

Målgruppen er revisorer der udarbejder årsrapporter, reviderer, rådgiver og beregner skat og moms.
Efter kurset har du overblik over de væsentligste ændringer til regnskabsreglerne, revisionsreglerne, revisorloven, skattereglerne og moms i hovedtræk.

Kursusindhold:
Dagen er et kursus præget af debat med hovedvægten på de væsentligste ændringer til de regler som revisorer anvender i dagligdagen.
Vi gennemgår bl.a.:
Nyheder i regnskabsreglerne
Nyheder i selskabsreglerne
Aktuelle afgørelser fra Erhvervsankenævnet.
Oversigt over nyheder i skatteretten.
Overfladisk overblik over nyheder i moms.
Nyheder inden for selskabsret.
Nyheder i revisorlovgivningen, kvalitetskontrol, sanktioner mv.
Ændrede revisionsstandarder.
Aktuelle afgørelser fra Revisornævnet.
Hovedpunkterne fra den senest gennemført offentlige kvalitetskontrol.
Evt. ændringer i hvidvaskloven
Undervisningen sker som en kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagernes inddrages i debat. Forudsætninger Overblik over revision, regnskab og skat.

Underviser Bjarne Aalbæk er statsautoriseret revisor, og en meget anvendt underviser i revisorverdenen.
Bjarne leder Faglig Afdeling a/s.

Godkendt efteruddannelse:
Revisions- og erklæringsområdet 4 timer
Anden relevant lovgivning og faglige standarder 3,5 timer

Corona slutopgørelser – for revisorer og bogholdere. Senest 8/12-2020 skal der indsendes slutopgørelser for alle kompensationspakkerne. Men hvordan opgøres de konkret?

Dette kursus fokuserer på slutopgørelserne som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen. Det er relevant for ordningen for kompensation for faste omkostninger, ordningen for kompensation for selvstændige og freelancere og ordningen for løn til hjemsendte medarbejdere.

Vi går relativt meget i detaljer med opgørelserne, og laver regneeksempler på hvordan opgørelserne skal se ud. Dertil kommer at vi bruger en del tid på at diskutere detaljerne i opgørelserne, herunder drøfter af skønsposter og forhold der ikke uden videre kan afgøres.

Kursus indhold

Forudsætninger
Kendskab til hjælpepakker, regnskab og revision


Godkendt efteruddannelse
Anden relevant lovgivning og faglige standarder 7,5 timer

fx projekter, tilskudsregnskaber, aktieombytning mv.

Når revisor skal afgive erklæring særlige regnskaber, opstår tvivlen. Hvornår skal erklæringen ”vendes om”, hvornår skal SOR-standarderne overholdes, hvornår skal der ske udtalelse om ledelsesberetning, hvornår skal man udtale sig om ledelsesansvar mv.?

På dette kursus gennemgår vi forskellige erklæringstyper på ”alternative” opgørelser, som fx likvidationsregnskaber, aktieombytning, apport-indskud, regnskaber hvor der indgår tilskud som kræver at standarder om offentlig revision følges, fusion, spaltning osv. Vi kigger på erklæringsbekendtgørelsens bestemmelser for de enkelte erklæringer, samt hvis revisionsstandarder der er relevante for erklæringerne.

Kurset indeholder mange forskellige erklæringer, og derfor tillader tiden ikke en dybdegående gennemgang af hver enkelt erklærings-type, og dét arbejder der ligger forud for, men et godt overblik. Der lægges vægt på en dialogbaseret undervisning, så man undgår en teoretisk gennemgang af områder, men at denne bliver mere praktisk anlagt.

Mål

Efter kurset har du overblik over typiske problemområder ved udførelse af revision.

Kursus indhold

Undervisningsform
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat.

Godkendt efteruddannelse
Revisions- og erklæringsområdet 7,5 timer

Dette kursus er for dig der i forvejen føler dig godt klædt på alle områder. Vi ajourfører dig på én dag med de væsentligste nyheder indenfor regnskab, revision, skat, moms, selskabsret, erklæring og revisorloven.

De regler som revisor arbejder efter i dagligdagen ændres konstant, og det kan være en stor udfordring at holde styr på alle nyheder, især når hverdagen bliver travl i statussæsonen.

Vi gennemgår alle revisors områder i hovedtræk, hvad du skal huske på når højsæsonen for alvor slår igennem. Kurset placeres optimalt i starten af sæsonen, hvor godkendte revisorer og medarbejdere har brug for en reminder på, hvad der er vigtigt lige nu.

Mål

Efter kurset har du overblik over de væsentligste ændringer til regnskabsreglerne, revisionsreglerne, revisorloven, skattereglerne og moms i hovedtræk.

Kursusindhold:

Dagen er et kursus præget af debat med hovedvægten på de væsentligste ændringer til de regler som revisorer anvender i dagligdagen.

Undervisningsform
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat.

Forudsætninger
Overblik over revision, regnskab og skat.

Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller vejledende 5,5 timer i kategorien Regnskab.

Forstå ændringerne i ferieloven, overgangsordningen og de regnskabsmæssige konsekvenser.

Ny ferielov indfører samtidighedsferie i Danmark. En overgangsordning i

2019/2020 sikrer indførelse af de nye regler. Men både lovgivningen og overgangsordningen medfører regnskabsmæssige konsekvenser for 2019, 2020 og 2021og frem.'

Kurset gør at du kan rådgive dine kunder om ferieloven fremadrettet, og sikre dine kunder om overgangsbestemmelserne.

Kursusindhold:

Undervisningsform
En kombination af indlæg og diskussioner. Kursusdeltagere inddrages i debat.

Forudsætninger
Overblik over revision, regnskab og skat.

Godkendt efteruddannelse
Kurset tæller vejledende 5,5 timer i kategorien Regnskab.

Skat & Råd
Bank Reg.nr.: 2418 - Kontonr.: 7563 539 229
CVR-nr.: 10102421
cross